TU SMO ZBOG VAS

Sve naše usluge


HIROPRAKTIKA

Dovodi do korekcije položaja zgloba.


ELEKTROTERAPIJA

Primena električne energije u terapijske svrhe.


MANUELNA NEINVAZIVNA TERAPIJA

Nova metoda lečenja 100 % bezbolna


KINEZITERAPIJA

Primena sistematizovanih pokreta odredjenih delova tela ili celog tela, u vidu vežbi.


AKUPUNKTURA

Predstavlja deo tradicionalne kineske medicine, danas se smatra medicinom 21.veka.


MEZOTERAPIJA

Primena farmakološki aktivnih supstanci, koje su razblažene i injektiraju se direktno u region.


MASAŽA

Masažom se postiže ubrzavanje cirkulacije krvi u telu, samim tim dolazi do bržeg prenosa kiseonika, a odnose se štetne materije iz ćelija organizma
SIGURNE RUKE kojima verujem.

SIGURNE RUKE
kojima verujem.


Copyright by Hirofizikal 2021. All rights reserved.Copyright by Hirofizikal 2021. All rights reserved.