Kineziterapija

Poznata kao terapija pokretom u svrhu lečenja.

Kineziterapija

Primena sistematizovanih pokreta određenih delova tela ili celog tela, u vidu vežbi, a radi očuvanja, uspostavljanja, razvijanja i zamena funkcija lokomotornog aparata.
https://hirofizikal.rs/wp-content/uploads/2021/06/slider_naslovna_04.jpg

Kineziterapija

Title:

Description:

slider_naslovna_04-1200x589.jpg

Kineziterapija

Primena sistematizovanih pokreta određenih delova tela ili celog tela, u vidu vežbi, a radi očuvanja, uspostavljanja, razvijanja i zamena funkcija lokomotornog aparata.

Cilj kineziterapije jeste da se maksimalno iskoriste svi potencijali pacijenta koji je na terapiji kako bi se što pre oporavile funkcije lokomotornog aparata koji je oštećen.

Stanja kod kojih se primenjuje:

 • Ortopedija
  • Konzervativno lečenje poremećaja okoštavanja
  • Konzervativno lečenje kontraktura
  • Konzervativno lečenje deformiteta kičmenog stuba
 • Traumatologija
  • Nakon preloma
  • Nakon povreda mekih tkiva
 • Neurohirurgija
  • Posle kraniocerebralnih povreda
  • Posle operativnog zahvata diskus hernije
 • Kardiologija
  • Prevencija koronarne insuficijencije
  • Stanja posle infarkta miokarda
 • Opšta hirurgija
  • Podizanje opšte kondicije, tokom predoperativne pripreme
  • Podizanje opšte kondicije, posle hirurških intervencija
 • Plastična hirurgija
  • Posle plastičnih operacija na koži, tetivama ili na drugim mekim tkivima
 • Neurologija
  • Periferne oduzetosti u fazi paralize i fazi regeneracije živaca
  • Cerebralne oduzetosti, usled cerebrovaskularnog oštećenja
 • Reumatologija
  • Degenerativni, zapaljenski i vanzglobni reumatizam
 • Akušerstvo
  • Psihofizička priprema za bezbolan porođaj
  • Posle porođaja
 • Pulmologija
  • Hronična nespecifična oboljenja
 • Gerijatrija
  • Osobe starije životne dobi kod kojih je preporučljivo umereno vežbanje
Category
Usluge
Vrsta usluge
Fizikalna terapija
Cena usluge
2500 din.


SIGURNE RUKE kojima verujem.

SIGURNE RUKE
kojima verujem.


Copyright by Hirofizikal 2021. All rights reserved.Copyright by Hirofizikal 2021. All rights reserved.Call Now ButtonPozovite nas