Elektroterapija

Primena električne energije u terapijske svrhe.

Elektroterapija

Predstavlja jednu od grana fizikalne terapije. Primenjuje se u svrhu lečenja povređenog tkiva.
https://hirofizikal.rs/wp-content/uploads/2021/06/slider_naslovna_02.jpg

Elektroterapija

Title:

Description:

slider_naslovna_02-1200x589.jpg

Elektroterapija

Predstavlja jednu od grana fizikalne terapije. Primenjuje se u svrhu lečenja povređenog tkiva.

Gde se primenjuje ELEKTROTERAPIJA:

 • Sportske povrede i postraumatska stanja, distorzije ili distenzije zglobova, kontuzije ili rupture misića.
 • Prelomi (frakture) kostiju i zglobova
 • Neuralgije, radikulopatije, neuropatije
 • Stanja posle povreda, perifernih nerava
 • Neurološka stanja (paraplegije, hemiplegije, kvadriplegije, povrede glave).
 • Vanzglobni reumatizam  (tendinitisi, entezitisi, fibromijalgije)
 • Zapaljenski reumatizam (reumatoidni artritis,  Mb Bechterew)
 • Degenerativni reumatizam (cervikalni i lumbalni sindrom, artroze zglobova)

AMBULANTA HIROFIZIKAL koristi 25 oblika struja u svom rehabilitacionom programu, nabrojaćemo neke od onih koje se najčesće primenjuju:

 • Galvanska struja (GA)
 • Dijadinamične struje (DDS)
 • Interferentne struje (IFS)
 • Elektrostimulacija (ES)
 • Transkutana elektronervna stimulacija (TENS)
 • Faradska struja (FS)
 • Neofaradska struja (NF)
 • Ruska struja  (RS)
 • Elektroforeza lekova (EF)

TEKAR TERAPIJA (Tecar Therapy)

Tekar terapija je zasnovana na primeni radiofrekventnih strujnih talasa, koji kao posledicu imaju toplotnu reakciju u tkivima. Prilikom tretiranja povređenog mesta, biokompatibilnom radijalnom energijom ubrzavaju se metabolički procesi, pospešuje se samozaceljivanje povređenog tkiva.

Tekar terapija je zasnovana na primeni radiofrekventnih strujnih talasa koji uzrokuju toplotnu reakciju. Prilikom tretiranja određene regije, ubrzava se metabolički proces i stimuliše proces samozaceljivanja. Tekar terapija ima dva moda po kojima funkcioniše:

 • Kapacitativni
 • Rezistivni

Želimo istaći da TEKAR TERAPIJA u odnosu na druge struje ima dubinski  efekat, tako da može tretirati i dublje pozicionirane strukture.

BIOLOŠKI EFEKTI TEKAR TERAPIJE:

 • Biostimulacija
 • Hiperaktivacija
 • Mikrocirkulacija

 

KADA SE PRIMENJUJE TEKAR?

Terapija ima veoma širok dijapazon primene, važno je istaći da se primenjuje kod akutnih kao i kod hroničnih stanja. Terapija pokazuje izuzetne rezultate kod primene u samom zglobu jer svojom endogenom toplotom može da dopre do njegove unutrašnjosti. Za vreme terapije pacijent oseća prijatnu toplotu duboko u tkivu, u zavisnosti od same dijagnoze primenjuje se:

 • Termički (topla) 
 • Atermički (hladna) 

Veoma je značajno istaći da je tretman izuzetno prijatan, nema onog neprijatnog efekta kao prilikom primene određenih struja.

ZAŠTO TEKAR TERAPIJA?

 • Zato što nam se često dešavalo da pacijent dođe i kaže, ne želim struje, radite mi samo manuelnu terapiju, struje mi ništa nisu pomogle.
 • Zato što u odnosu na standardne struje ima dubinski, ne samo površinski efekat
 • Zato što deluje na sam zglob
 • Zato što je efekat prijatan
 • Tretman traje najviše 20 minuta
 • Veoma brzo se oseti efekat
 • Manji broj terapija je potreban
 • Statistike koje su rađene ukazuju na to da 85% pacijenata oseti olakšanje nakon prve terapije
 • Mali broj kontraindikacija

ŠTA SE POSTIŽE TEKAR TERAPIJOM? 

 • Smanjenje otoka
 • Antiinflamatorni efekat (antizapaljenski)
 • Apsorpcija toksina (stimuliše limfni sistem i eliminiše toksine)
 • Pomaže proces oporavka (na makroskopskom i ćelijskom nivou)
 • Relaksacija mišića (opuštanje)
 • Analgetski efekat (smanjenje bola)

 

GDE SE PRIMENJUJE TEKAR?

CERVIKALNA (VRATNA) KIČMA:

 • Cervikobrahijalni sindrom
 • Parestezije (trnjenje)
 • Ograničena pokretljivost
 • Diskus hernije vrata

 

BOL U RAMENU:

 • Ograničena i bolna pokretljivost u ramenom zglobu (smrznuto rame)
 • Upale i povrede mišića, tetiva, ligamenata.
 • Zglobni kapsulitis
 • Burzitis
 • Posttraumatski oporavak nakon preloma
 • Kalcifikacija

 

LAKAT:

 • Teniski lakat
 • Golferski lakat
 • Sportske povrede lakta (distorzije, distenzije, hematom, bol)
 • Posle hirurških intervencija

 

ŠAKA:

 • Metakarpalni tunel
 • Reumatoidni artritis (RA)
 • Sportske povrede šake (distorzije, distenzije, hematom, bol)
 • Posle hirurških intervencija kao proces rehabilitacije

 

LUMBALNA KIČMA:

 • Diskus hernija
 • Lumbago
 • Lumboišijalgija
 • Burzitis
 • Triger tačke

 

KUK:

 • Koksartroza
 • Sportske povrede zgloba kuka
 • Degenerativne promene zgloba
 • Posle hiruških intervencija

 

KOLENO:

 • Uganuća (distorzije), istegnuća (distenzije), sportske povrede
 • Povrede ligamenata
 • Povrede meniskusa
 • Gonartroza
 • Nakon preloma
 • Oporavak posle hiruških intervencija

STOPALO:

 • Petni trn
 • Plantarni fascitis
 • Metatarzalgija
 • Distorzija skočnog zgloba (uganuće)
 • Entezitis
 • Distenzije (istegnuća)

 

Kontraindikacije za TEKAR TERAPIJU:

 • Malignitet
 • Trudnoća
 • Pejsmejker
 • Metal u zoni tretiranja regije
 • Tromboza

 

ULTRAZVUK (UZ)

Ultrazvučna terapija je primena zvučnih talasa u terapijske svrhe.

Osnovni princip dejstva je mehaničko delovanje. Ono se sastoji od visokofrekventnog talasnog kretanja zvučnih talasa koji dovode do mehaničkog treperenja čestica tkiva, a time i do mikromasaže tkiva. Ostala dejstva su:

 • Vazodilatacija (širenje krvnih sudova)
 • Analgetski (smanjenje bola)
 • Antizapaljenski (protiv upale)
 • Antiedematozno (protiv otoka)
 • Spazmolitično (smanjuje grč mišića)
 • Fibrinolitičko (smanjuje ožiljke)
 • Povećava nadražljivost motornih nerava

Kontraindikacije za ultrazvuk:

 • Pejsmejker
 • Krvarenje
 • Osteoporoza
 • Maligni tumori
 • Infekcija
 • Tromboza vena

 

MAGNETOTERAPIJA

Jedan od oblika fizikalne terapije, koristi energiju elektromagnetnog polja kod različitih oboljenja.
Sama metoda je efikasna, bezbedna i neinvazivna. Dovodi do stimulacije tkiva nakon oštećenja.
Prednost magnetoterapije nad drugim terapijama je u tomešto se ona može primeniti i kod pacijenata gde je prisutan metal u tkivu – posle operacija, gde je ugrađen veštački kuk ili koleno, ili nakon ugradnje metalnih šipki na dugim kostima.

Indikacije za primenu magnetoterapije:

 • Cervikalni (vratni), lumbalni sindrom
 • Rehabilitacija nakon usporenog zarastanja rana, kontraktura, neuralgija, poremećaj periferne cirkulacije, dekubitus
 • Lečenja reumatskih oboljenja, degenerativnih i zapaljenskih procesa u zglobovima, osteoporoza, vanzglobni reumatizam
 • Kod lečenja bolesti koštano-mišićnog sistema, uganuća (distorzija), istegnuća (distenzija), preloma (fractura)

Terapijsko dejstvo magneta:

 • Analgetsko (smanjenje bola)
 • Antiedematozno (smanjenje otoka)
 • Antiinflamatorno (smanjenje zapaljenja)
 • Ubrzava regeneraciju (obnavljanje) tkiva (zarastanje rana, preloma kostiju, povreda), tako što snabdeva ćelije hranljivim materijama i kiseonikom

Kontraindikacije:

 • Trudnice
 • Malignitet
 • Tromboza
 • Febrilna stanja (povišena telesna temperatura)
 • Pejsmejker
 • Slušni aparati

 

LASEROTERAPIJA

Predstavlja terapijsku primenu lasera kod pacijenata koji su indikovani za ovakvu terapiju.

Laser se može primenjivati samostalno ili u kombinaciji s drugim oblicima fizikalnih terapija.

Kada je reč o laseru, važno je istaći  da je terapija bezbolna, primenjuje se ili na akupunkturne tačke, ili na bolne taćke, sam tretman ne traje dugo, u zavisnosti od stanja kod kojih se primenjuje.

Okvirno vreme tretmana je 5-15 minuta. Primena moze biti kontaktna i beskontaktna (u zavisnosti od vrste oboljenja).

Stanja gde je indikovana primena:

 • Zapaljenja (inflamacije) kostiju i mekih tkiva (reumatoidni artritis, burzitis, tendosinovitis)
 • Bol u mišićima (vrat, l/s deo kičme, rame, lakat, ručni zglob, koleno, skočni zglob)
 • Uganuća (distorzija), istegnuća (distenzija), kao i kod ostalih sportskih povreda

Terapijsko dejstvo lasera:

 • Analgetski efekat (smanjenje bola)
 • Antiedematozno (smanjenje otoka)
 • Antiinflamatorno (smanjenje zapaljenja)
 • Smanjenje spazma (grč)
 • Pospešuje proces zarastanja tkiva (kosti, mišići, ligamenti, tetive)
 • Stimuliše obnavljanje (regeneraciju) tkiva

Kontraindikacije:

 • Lasersko zračenje u predelu očiju
 • Predeo uterusa tokom trudnoće i ciklusa
 • Predeo endokrinih žlezda
 • Aktivnie i suspektne neoplazme
 • Aplikovati u nivou štitaste žlezde
 • Primena u nivou testisa
Category
Usluge
Vrsta usluge
Fizikalna terapija
Cena usluge
2500 din.


SIGURNE RUKE kojima verujem.

SIGURNE RUKE
kojima verujem.


Copyright by Hirofizikal 2021. All rights reserved.Copyright by Hirofizikal 2021. All rights reserved.Pozovite nas