distorzija Archives - Hirofizikal

viber_image_2022-12-18_18-12-48-399-e1671390226885.jpg
18/дец/2022

Distorzija skočnog zgloba (uganuće), razni termini se koriste za ovaj veoma čest problem, ali je za sve njih zajedničko da ih treba na adekvatan način zbrinuti. Dugogodišnje iskustvo je pokazalo da većina pacijenata ovaj problem ne doživljava na ozbiljan način, već sa prestankom bola misle da je njihov problem rešen. Međutim to je greška koja kasnije može imati dalekosežne posledice, kao što su nestabilnost zgloba ili druge hronične promene na mekim strukturama, algodistroficni sindrom (Sudekova bolest).

Kada dolazi do distorzije (uganuća) zgloba?

• Najčešće nastaje prilikom sportskih aktivnosti
• Hoda na neravnom terenu
• Naglih promena pravca kretanja
• Doskoka na podlogu
• Naglog pada gde se zglob uvrne

Zašto dolazi do uganuća skočnog zgloba?

Kada se zglob nađe u poziciji koja ne odgovara njegovom fiziološkom položaju, pa tetive, ligamenti i mišići ne uspevaju da održe zglob, odnosno da ga vrate u fiziološku poziciju, zglob se luksira (pomera iz svog ležišta), i pri kontaktu noge s podlogom, usled jakog pritiska, dolazi do povrede tj. uganuća skočnog zgloba.

Simptomi koje ima pacijent :

• Bol
• Otok
• Ograničen pokret
• Otežano ili u potpunosti onemogućeno kretanje

Šta pacijent može da uradi kao vid prve pomoći:

• Lediranje povređenog segmenta
• Elevacija noge
• Mirovanje
• Bandažiranje, kompresivni zavoj, u zavisnosti šta ima u svojoj blizini
• Umereno oslanjanje, po mogućnost najbolje je ne oslanjati se na povređenu nogu

Objektivno pregledom se moze utvrditi :

• Palpatorno utvrditi najintenzivnije mesto bola, ili više njih, u zavisnosti od stepena povrede
• Otok
• Da li je koža cijanotićna
• Da li ima upale
• Test obima pokretljivosti
• Procena stabilnosti zgloba
• Da li je potrebno poslati pacijenta na dalju dijagnostiku (ultrazvuk, rtg snimak, magnetna rezonanca)
• Ortopedski pregled, ili nekog drugog specijaliste

Program rehabilitacije Ambulante Hiro-Fizikal kod distorzija skocnog zgloba (Distorzio articulatio talocruralis)

• Hiropraktika, ukoliko je indikovana
• Kriomasaža
• Gel koji ima lokalni efekat hlađenja
• Manuelna neinvazivna metoda
• Kompresivni zavoj, longeta
• Tecar terapija
• Set elektroterapija
• Magnetoterapija
• Laseroterapija
• Kineziterapija
• Edukacija pacijenta za sprovođenje vežbi u kućnim uslovima

Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju
Vaš HIRO-FIZIKAL Mileševska 7, Vračar.
SIGURNE RUKE kojima verujem.

SIGURNE RUKE
kojima verujem.


Copyright by Hirofizikal 2021. All rights reserved.Copyright by Hirofizikal 2021. All rights reserved.Call Now ButtonPozovite nas