Periartritis humeroskapularis – bolno rame

Periartritis humeroskapularis manifestuje se bolom koji pacijent oseća u nivou ramena

Periartritis humeroskapularis – bolno rame

29/09/2021
pain-shoulder-joint

Periartritis humeroskapularis je veoma često stanje, nastaje najčešće posle 35-e godine života, manifestuje se bolom koji pacijent oseća u nivou ramena. Veoma je važno utvrditi tačnu lokalizaciju bola, kao i to da li je mozda bol u ramenu samo mesto refleksije, a da je problem nastao na primer u nivou vrata (c4, c5, c6, c7).

STA JE PERIARTRITIS HUMEROSKAPULARIS?

Predstavlja bol u ramenu, koji je prouzrokovan zapaljenjem vanzglobnog tkiva ramenog zgloba. Sam zglob ramena je veoma složen, pa je iz tog razloga i teže uspostaviti sigurno dijagnozu.

Ovaj zapaljenski proces može zahvatiti :

 • Pripoji tetiva (entenzitis)
 • Ovojnice tetiva (tendosinovitis)
 • Burze ( subakromijalni, subdeltoidni, subskapularni burzitisi)

Veoma čest uzrok za natajanje PAHS-A je promena na tetivi m.supraspinatusa, koja nastaje prilikom dugotrajne iritacije bočnog podizanja ruke iznad 90 , ili kao sekundarna posledica prednje nestabilnosti ramenog zgloba, ili nekog drugog oblika traume.

Karakteristično je jedan ili više udruženih simptoma:

 • Tendinitis m.supraspinatusa
 • Subdeltoidni burzitis
 • Adhezivni burzitis koji zahvata zglobnu čauru

Imajući u vidu, da je tetiva mišića supraspinatusa, u kontaktu sa subdeltoidnom burzom i zglobnom čaurom, ne iznenadjuje njihova medjusobna interakcija kod patoloških promena.

SIMPTOMI KOJI UKAZUJU NA PERIARTITIS RAMENA

U početnoj fazi dolazi do upale tetive m.supraspinatusa, karakteriše ga povišena telesna temperatura, bol u nadlaktici, ramenu i širi se prema vratu. Asimetrija držanja gornjeg dela tela, prilikom bočnog (abdukcija) podizanja ruke ili spoljne rotacije, bol se pojačava. U kasnijoj fazi, nastaje subdeltoidni burzitis, koji se manifestuje izuzetno jakim bolom, pacijent drži ruku uz telo, onemogućavajući pokrete. Može doći i do stvaranja kalcifikata u tetivama ili burzi. Ukoliko se PAHS ne leči, dovodi do smrznutog ramena, ili adhezivnog burzitisa. Smrzuto rame, zahvata sve tri gore navedene strukture. U ovoj fazi, bol se javlja i prilikom mirovanja, širi se u nadlakticu, kao i prema lopatici, pokreti u ramenu su ograničeni i izuzetno bolni. Usled dužeg mirovanja, dolazi do hipotrofije mišića, a to kasnije može dovesti do radne nesposobnosti, ili bar ograničene.

TERAPIJA CENTRA HIRO FIZIKAL ZA PAHS

Sam proces terapije, zavisi od toga u kojoj fazi bolesti se pacijent javio za pomoć, kao i od same kliničke slike u fazi uzimanja anemneze.

 • Kriomasaža (led)
 • Elektroterapija (ifs, dds, tens)
 • Laseroterapija
 • Magnetoterapija
 • Kineziterapija (vežbe) mobilizacija i istezanje skraćenih mekih struktura, povećanje obima pokretljivosti, jačanje muskulature (ruke, rame, grudna kičma), vežbe koje pospešuju cirkulaciju, vežbe kordinacije i propriocepcije.
 • Manuelna neinvazivna metoda
 • Hiropraktika (ako trenutno stanje dozvoljava)

Jako je teško dati odgovor na pitanje, koliko je potrebno tretmana za PAHS, zavisi od faze u kojoj je pacijent došao, trenutnog stanja, stanja muskulature pre nastanka, opšteg stanja organizma. Na osnovu naseg iskustva može trajati od par nedelja do godinu dana, nakon toga je indikovana hiruška intervencija.

Naveli smo neke od procedure koje se najčešće koriste, u zavisnosti od potrebe različito ih primenjujemo.

Za sva dodatna pitanja stoijimo Vam na raspolaganju

 

Ono što je zanimljivo naglasiti, je to da naša tehnika MANUELNE NEINVAZIVNE METODE daje odlične rezultate, već nakon prvog tretmana (ako je metoda indikativna), prema našoj statistici od 30 % -40% smanjenja bola, potrebno je uraditi od 4-6 tretmana.

Za sva dodatna pitanja stoijimo Vam na raspolaganju,

VAŠ CENTAR HIRO-FIZIKALSIGURNE RUKE kojima verujem.

SIGURNE RUKE
kojima verujem.


Copyright by Hirofizikal 2021. All rights reserved.Copyright by Hirofizikal 2021. All rights reserved.Call Now ButtonPozovite nas