povreda zgloba Archives - Hirofizikal

bol-u-ramenu-1-1200x818.jpg
26/апр/2023

Bol u ramenu može nastati akutno (izazvan povredom), ili bol koji nastaje kao posledica hroničnih stanja. Kod mlađe populacije je najčešće posledica povrede, dok kod starijih je češći razlog hronične promene.

Bol u ramenu može biti reflektovan I iz zone vratnog ili grudnog dela kičmenog stuba, zona ispod lopatice, gde fizioterapeut ili fizijatar mogu kroz palpaciju da osete promene, pacijent oseti bol koji se reflektuje u rame, takođe I međurebarna zona može da reflektuje bol u ramenu, zato je neophodno obaviti pregled, I ustanoviti  tačno mesto porekla bola, jer jedino tada može I adekvatna terapija da se sprovede.  Sam bol u ramenu nekada I ne može da se tretira terapijama, jer može da ga izazove  kardiloško stanje, zato je nephodno uzeti u obzir sve aspekte, kao I kompletnu kliničku sliku pacijenta, ukoliko je potrebno pacijent se upućuje na snimanje ramena, ili drugih delova potencijlnog mesta nastanka bola, mogu raditi, rtg, mr, ct, ultrazvuk mekih tkiva, emng….

Terapija za bol u ramenu :

 • Hiropraktika (ukoliko  je indikovana)
 • Manuelna neinvazivna metoda
 • Elektroterapija
 • Laseroterapija
 • Ultrazvucna terapija
 • Magnetoterapija
 • Tecar terapija
 • Kineziterapija
 • Akupunktura
 • Mezoterapija bola
 • Elektroakupunktura
 • Masaža
 • Istezanje

 

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju

Ambulanta za rehabilitaciju Hiro-Fizikal. 


kuk-1200x675.jpg
13/мар/2023

Bol u kuku:

Bol u kuku se jako često javlja kod starijih osoba kao posledica promena u samom zglobu kuka i oštećenja mekih tkiva u okolini zgloba.

Prema uzroku, mestu i vrsti bola, bol u kuku možemo podeliti na sledeća oboljenja:

 • Osteoartritis (degeneracija zgloba)
 • Bursitis (zapaljenje burzi u okviru zgloba)
 • Sarkoilitis (bol sarkoijačnih zglobova)
 • Iliotibijalni bolni sindrom (bol na spoljašnjoj strani natkolenice)
 • Trohanterični bolni sindrom (bol u spoljašnjem delu kuka)

Hronicna stanja koja izazivaju bol u kuku mogu se lečiti kombinacijom injekcija, medikamentozno, kao i putem primene fizikalnih terapija, dobre efekte pokazuje i manuelna neinvazivna metoda, kasnije se primenjuje kineziterapija.

Bol u kolenu:

Bol u kolenu se može podeliti na bol u kolenu tokom kretanja i bol u kolenu tokom mirovanja. Bol u kolenu koji se javlja tokom mirovanja zahteva hitnu intervenciju i odlazak kod lekara. Takav bol je najčešće prouzrokovan oticanjem ili uganućem kolena.

Rekreativci i profesionalni sportisti, ali i starije osobe, često se suočavaju sa bolom u kolenima koji može biti trenutan kao posledica uganuća ili iščašenja kolena.

Ukoliko su bolovi prolazni, važno je mirovanje, stavljanje hladnih obloga na mesto bola. Ukoliko pacijentu nakon 2-3 dana ne nestanu bolovi ili otok, ukoliko ga ima,  treba odmah da se javi svom lekaru ili fizioterapeutu, kako bi dobio neophodnu terapiju.

Hronična oboljenja kolena kod kojih je lečenje neophodno:

 • Gonartroza
 • Skakačko koleno
 • Prepatelarni burzitis
 • Artritis kolena

Lečenje gore navedenih bolesti, podrazumeva da se pacijent javi lekaru ili fizioterapeutu, koji ce preporučiti eventualno pregled ortopeda, reumatologa ili drugog specijaliste, kao i dodatnu dijagnostiku u vidu CT, MR ili ultrazvucnog snimka. Terapija moze da bude fizikalna (elektroterapija, laser, magnet, tecar), akupunktura, mezoterapija bola, medikamentozna, injekcija za koleno, kasnije primena kineziterapije.

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE, STOJIMO VAM NA RASPOLAGANJU.


DSC_0780-1200x800.jpg
23/јан/2023

Fizikalna terapija je neizostavni deo medicine, koja se bavi lečenjem, rehabilitacijom, kao i poboljšanjem funkcionalnosti kompletnog organizma. Cilj fizikalne terapije je da osoba vrati mobilnost, kao i da se vrati svakodnevnim aktivnostima. Fizikalna terapija se koristi za lečenje povreda, kao i bolesti koje utiču na kompletan lokomotorni aparat (kosti, mišiči, zglobovi, tetive, ligamenti).  Sama terapija deluje na kosti, mišiće, zglobove, tetive, ligamente, pripoje, tako da ima veoma širok dijapazon delovanja. Bez obzira da li Vas boli, rame, lakat,  rućni zglob, kuk, vrat, kićma, koleno, skoćni zglob, da li je u pitanju akutno, subakutno ili hronićno oboljenje, fizikalna terapija je neizostavni deo lećenja. Pored efekata na lokomotorni sistem, fizikalna terapija deluje i na kardiovaskularni, respiratorni, digestivni trakt.

Fizikalna terapija ima više oblika primene, najzastupljenija je elektroterapija, kineziterapija, laseroterapija, magnetoterapija, ultrazvučna terapija, tekar terapija, razni oblici masaža. Ambulanta Hiro-Fizikal pored oblika fizikalne terapije koristi i hiropraktiku, u narodu poznatija kao kiropraktika, manuelnu neinvazivnu metodu (za pacijente koji imaju strah od manipulacija), akupunkturu, mezoterapiju bola, kao i uslugu pregleda fizijatra po želji pacijenta.


viber_image_2022-12-18_18-12-48-399-e1671390226885.jpg
18/дец/2022

Distorzija skočnog zgloba (uganuće), razni termini se koriste za ovaj veoma čest problem, ali je za sve njih zajedničko da ih treba na adekvatan način zbrinuti. Dugogodišnje iskustvo je pokazalo da većina pacijenata ovaj problem ne doživljava na ozbiljan način, već sa prestankom bola misle da je njihov problem rešen. Međutim to je greška koja kasnije može imati dalekosežne posledice, kao što su nestabilnost zgloba ili druge hronične promene na mekim strukturama, algodistroficni sindrom (Sudekova bolest).

Kada dolazi do distorzije (uganuća) zgloba?

• Najčešće nastaje prilikom sportskih aktivnosti
• Hoda na neravnom terenu
• Naglih promena pravca kretanja
• Doskoka na podlogu
• Naglog pada gde se zglob uvrne

Zašto dolazi do uganuća skočnog zgloba?

Kada se zglob nađe u poziciji koja ne odgovara njegovom fiziološkom položaju, pa tetive, ligamenti i mišići ne uspevaju da održe zglob, odnosno da ga vrate u fiziološku poziciju, zglob se luksira (pomera iz svog ležišta), i pri kontaktu noge s podlogom, usled jakog pritiska, dolazi do povrede tj. uganuća skočnog zgloba.

Simptomi koje ima pacijent :

• Bol
• Otok
• Ograničen pokret
• Otežano ili u potpunosti onemogućeno kretanje

Šta pacijent može da uradi kao vid prve pomoći:

• Lediranje povređenog segmenta
• Elevacija noge
• Mirovanje
• Bandažiranje, kompresivni zavoj, u zavisnosti šta ima u svojoj blizini
• Umereno oslanjanje, po mogućnost najbolje je ne oslanjati se na povređenu nogu

Objektivno pregledom se moze utvrditi :

• Palpatorno utvrditi najintenzivnije mesto bola, ili više njih, u zavisnosti od stepena povrede
• Otok
• Da li je koža cijanotićna
• Da li ima upale
• Test obima pokretljivosti
• Procena stabilnosti zgloba
• Da li je potrebno poslati pacijenta na dalju dijagnostiku (ultrazvuk, rtg snimak, magnetna rezonanca)
• Ortopedski pregled, ili nekog drugog specijaliste

Program rehabilitacije Ambulante Hiro-Fizikal kod distorzija skocnog zgloba (Distorzio articulatio talocruralis)

• Hiropraktika, ukoliko je indikovana
• Kriomasaža
• Gel koji ima lokalni efekat hlađenja
• Manuelna neinvazivna metoda
• Kompresivni zavoj, longeta
• Tecar terapija
• Set elektroterapija
• Magnetoterapija
• Laseroterapija
• Kineziterapija
• Edukacija pacijenta za sprovođenje vežbi u kućnim uslovima

Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju
Vaš HIRO-FIZIKAL Mileševska 7, Vračar.
SIGURNE RUKE kojima verujem.

SIGURNE RUKE
kojima verujem.


Copyright by Hirofizikal 2021. All rights reserved.Copyright by Hirofizikal 2021. All rights reserved.Call Now ButtonPozovite nas